The guide on how to practice self-love, boost self-confidence, find your voice and use it authentically

Eleven lifecoaches, healers and mentors offer their best techniques to create an abundance life, governed by self-love and self-confidence.


Let their advice guide you on your path to self-discovery, enabel you to find your true voice and use it authentically, as the ultimate form of self-expression.                                                                   


Take the first step to a life filled with health and happiness. Take the first step to YOU.

Find yourself handbook: 195:-

Jag föreläser bland annat om hur vi påverkar våra barn inte bara verbalt och med vårt kroppsspråk utan även energimässigt. Med energimässigt menar jag hur våra barn känner av i vilket känslomässigt tillstånd vi är i. 


I min föreläsning pratar jag om hur vi kan börja ta hand om våra tankar och känslor som ibland sätter krokben för oss. 


Hur vi kan börja acceptera alla delar av oss både de vi tycker om och de vi tycker mindre om så vi kan finna vår inre styrka, vårt inre lugn,vår självkänsla, vår trygghet, vårt mod och framförallt kärleken till oss själva som gör att allt annat faller på plats. Boka föreläsning